۱۳۹۴ تیر ۶, شنبه

هیئتی که به منظور گوش دادن به مشکلات زندانیان به زندان رفته بود زندانیان را به سلول انفرادی منتقل نمود

 
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » روز پنجشنبه هیئتی از  دادستانی و دادگستری کرج تحت عنوان شنیدن مشکلات زندانیان به زندان مرکزی کرج مراجعه نمودند که نهایتا با انتقال یک زندانی به سلول انفرادی و تهدید سایر زندانیانی که مشکلات خودشان را مطرح کردند  پایان یافت.
روز پنجشنبه ۴ تیر ماه هیئتی ۱۵ نفره متشکل از شاکرمی دادستان کرج ،جهانشاهلو دادستان هشتگرد، رئیس دادگستری کرج و رئیس سازمان زندانها به زندان مرکزی کرج تحت عنوان شنیدن و رسیدگی به مشکلات زندانیان  مراجعه کردند. پیش از ورود این هیئت تمامی زندانیان را از بندهایشان خارج و به محوطه زندان  زیر تابش شدید آفتاب و گرمای سوزان منتقل کردند و از بین آنها تعداد معدودی از زندانیان را انتخاب  و نزد این هیئت بردند.   یکی از زندانیان به نام اسماعیل محمدی که به دلیل زندانی بودن وعدم تامین خانواده اش ، همسرش برای امرار معاش فرزندانش به فساد اخلاقی کشیده است خطاب به دادستان کرج و سایر حاضرین هئیت گفت: امیداورم همین طوری که زندگی ما را به تباهی و سیاهی کشیده اید زندگی شما تباه شود  همسران شماها هم به فساد و تباهی کشیده شوند چونکه شما باعث فساد و تباهی همسر من و سایرین شده اید تا شاید درد مرا بفهمید .پس از اظهارات این زندانی او با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی به دستور این هیئت به سلول انفرادی منتقل شد.
پس از او فریادهای اعتراضی یکی از زندانیان عقیدتی اهل حق خطاب به این هیئت آغاز گردید . زندانی عقیدتی اهل حق فردین حسینی  خطاب به این هیئت گفت : من را بی گناه دستگیر کرده اید و به مدت ۳ سال در سلولهای انفرادی قرار داده اید و  شکنجه هایی بر من روا داشتید که فکر نکنم در این جهان بر کسی روا شده باشد شکنجه های وحشیانه و ضدبشری که به آنچه بازجویان وزارت اطلاعات می گویند به عنوان اعتراف در مقابل دوربین آن را تکرار کنم و اتهاماتی به من نسبت داده اید که روح من از آن خبر ندارد. خانواده ام را  به سلولهای انفرادی منتقل کردید و مدتها تحت شکنجه های جسمی و روحی و توهین قرار داده اید .بستگان و دوستان من را دستگیر و شکنجه نمودید و یکی از اقوام من را به قتل رساندید و هزاران بلا بر سر من و خانواده ام ، بستگان و دوستانم وارد کرده اید تا از این طریق من را وادار به اعترافات دروغین  در مقابل دوربین نمایید . آیا این اسلامی است که شما مدعی آن هستید؟ تحت نام اسلام شکنجه می کنید، تحت نام اسلام زندانیان سالها در سلولهای انفرادی و شکنجه قرار می دهید!خانواده های بی گناه را مورد بی حرمتی و شکنجه و اذیت و آزار قرار می دهید ! و هزاران جنایت دیگر تحت نام و لوای اسلام می کنید . من یک مسلمان شیعه اهل حق هستم به صرف اینکه من اهل حق هستم چه جنایتها و تهمتها بر من روا نداشتید و حال با همین اتهاماتی که خودتان به من نسبت داده اید برایم حکم اعدام صادر کرده اید و قصد اعدام من را دارید.
زندانی عقیدتی نسبت به این همه بی عدالتی و جنایت سرا پا خشم بود ، در طی اعتراضات این زندانی عقیدتی اهل حق، شا کرمی دادستان کرج ابتدا سعی داشت که  این زندانی عقیدتی از ابراز این موارد در جمع حاضرین خوداری کند و بصورت خصوصی با او صحبت کند واز افشای جنایتهایی که بر این زندانی روا داشته شده است ممانعت کند ولی وقتی که نتوانست مانع وی شود شروع به تکرار اتهامات دروغین و  وی را تهدید نمود .دادستان ولی فقیه در کرج شاکرمی با عصبانیت گفت : این حرفها را می زنی برایت گران تمام خواهد شد.
سپس کشیش زندانی بهنام ایرانی نسبت به شرایط غیر انسانی که بر وی اعمال کرده بودند تنها به صرف داشتن اعتقادات مسیحیت اعتراض نمود و خواهان رسیدگی به شرایط و وضعیت غیر انسانی که بر وی روا داشته می شود ، شد.
هیئت فوق که با فریبکاری سعی داشتند ابتدا حضور خود را تحت عنوان گوش دادن و رسیدگی به مشکلات زندانیان جا بزنند وقتی که با خشم غیر قابل تصور زندانیان قربانی بی عدالتی مواجه شدند در نهایت ناچار شدند چهره واقعی خود را عیان کنند و با رفتارهای غیر انسانی و تهدید و انتقال زندانیان به سلول انفرادی جلسه را با عجله پایان دادند و از آنجا خارج شدند. این هیئت خود دستور دهنده و مسئول شکنجه زندانیان هستند و خود این افراد هستند که در چارچوب قوه قضاییه ولی فقیه عمل می کنند که به دستگاه سرکوب و شکنجه و صدور احکام سرکوبگرانه علیه مردم ایران تبدیل شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، رفتار غیر انسانی قوه قضاییه ولی فقیه که تحت نام گوش دادن و رسیدگی به مشکلات زندانیان آنها را به سلول انفرادی منتقل کرده و یا مورد تهدید و توهین قرار دادند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواهان پایان دادن به سکوت خودنسبت  به جنایتهای قرون وسطایی ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و ارجاع  بیدرنگ پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم که در ایران ، منطقه و جهان مرتکب جنایتهای هولناکی شده است  به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۶ تیرماه ۹۴برابر با۲۷ ژوئن۲۰۱۵
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: