۱۳۹۳ مرداد ۳, جمعه

وضعیت وخیم جسمی زندانی خالد حردانی و ممانعت از درمان وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات


بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» وخیم شدن وضعیت جسمی زندانی خالد حردانی در زندان گوهردشت کرج و ممانعت از درمان وی توسط بازجویان وزارت اطلاعات .

شرایط جسمی زندانی  خالد حردانی که بدلیل فشارهای جسمی ، روحی و شکنجه های وارده بر وی در طول دوران بازداشت در زندان گوهر دشت کرج دچار ناراحتی شدید مزمن از ناحیه معده و دستگاه گوارش شده است،  حاد می باشد. این زندانی سالهاست که از ناراحتی توام با دردهای شدید در ناحیه معده رنج می برد .
پزشک بهداری زندان اعلام کرده است که وی می بایست برای انجام آزمایشات تشخیصی فورا به بیمارستان خارج از زندان اعزام شود اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع از انتقال این زندانی به بیمارستان شده اند . به دلیل ناراحتی و درد شدید وی بهداری زندان بدون انجام معاینات و آزمایشات تخصصی برای وی قرص امی پرازول تجویز کرد.اما مدتی پیش بهداری زندان بدون دلیل  و با وجود شرایط وخیم و دردهای مزمن و شدید داروی او را قطع کرده است. اکنون این زندانی در وضعیت  وخیم جسمی به حال خود رها شده است .
گرم شدن هوا ، عدم تهویه و بسته بودن درب سالن زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت شرایط این زندانی را وخیم تر کرده است.
یکی از شیوهای بازجویان وزارت اطلاعات برای افزایش فشارها بر روی زندانیان سیاسی بیمار، عدم درمان  آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ممانعت از درمان این زندانی  توسط بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند  و از کمیسر عالی حقوق بشر ، گزارشگران ویژه و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشارها علیه زندانیان  در ایران است.  

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

۳ مرداد  ۹۳ برابر با۲۵ ژوئيه ۲۰۱۴


 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: