۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

یورشهای وحشیانه وغیر انسانی به سلول کشیش و وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه کرجبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» در طی ۲ هفته گذشته چندین یورش به سلولهای زندانی عقیدتی کشیش بهنام ایرانی و وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه کرج صورت گرفته است.
در طی ۲ هفته گذشته گارد زندان حداقل ۵ بار به سلولهای زندانیان عقیدتی و سیاسی و زندانیان عادی زندان ندامتگاه کرج یورش بردند .گارد زندان در این یورشهای وحشیانه تمامی وسایل زندانیان را تخریب کرده و موادغذایی آنها را مصرف کردند و زندانیان را ساعتها در زیر آفتاب شدید قرار دادند.
یورشها به صورت ممتد و بی سابقه بخصوص علیه کشیش زندانی بهنام ایرانی و وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجری که همراه با  رفتارهای وحشیانه و غیر انسانی است ادامه دارد.یورشهای گارد زندان  در ساعتهای مختلف شبانه روز صورت می گیرد. شیوه یورشها به ترتیب زیر می باشد: ابتدا بطور ناگهانی ده ها نفر از افراد گارد ویژه زندان با عربده کشی و فریادهای گوش خراش به سلول مورد نظرحمله ور می شوند ، در مقابل هر سلول ۲ نفر از گاردیها مستقر می شوند، زندانیان را مورد بازرسی بدنی توهین آمیز قرار می دهند و آنها را با توهین و ضرب و شتم  به حیاط بند هدایت می کنند.سپس گارد ویژه زندان مغول وار به سلولها یورش می برند و به عمد تمامی وسایل شخصی  سلول ۳۸ نفره را به هم می ریزند و وسایل زندانیان را در هم قاطی کرده که این مسئله گاها منجر به درگیری بین زندانیان می شود. مامورین گارد ویژه زندان مواد غذایی که زندانیان با هزینه های زیادی از فروشگاه زندان خریداری نموده اند را یا می خورند و یا از بین می برند.آنها همچنین وسایل ارزشمند زندانیان را به سرقت می برند.
این یورشهای وحشیانه و غیر انسانی بدستور علی محمدی رئیس فعلی زندان ندامتگاه کرج صورت می گیرد. این جنایتکار علیه بشریت پیش از این معاون زندان گوهردشت کرج بود و از جمله کسانی  است که در جریان کشتارهای دهه ۶۰ و بخصوص قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ شخصا شرکت داشته است.
این یورشها توسط فرمانده گارد ویژه زندان پاسداری به نام مهدی واعظی  صورت می گیرد.این جنایتکار علیه بشریت کینه ای غیر انسانی نسبت به کشیش بهنام ایرانی دارد و همیشه وسایل او را تخریب و از بین می برد.
در طی هفته های گذشته این یورشها در زندانهای اوین، گوهرشت کرج ،زندان مرکزی زاهدان، زندان مرکزی بندرعباس و سایر زندانها صورت گرفته است. این یورشها از پیش برنامه ریزی شده ، توسط آخوند مصلحی منصوب ولی فقیه در وزارت اطلاعات  از جنایتکاران علیه بشریت که نام او در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر قرار دارد به بازجویانش در وزارت اطلاعات که در دستگیری و شکنجه و تعیین احکام سنگین علیه مردم ایران نقش دارند داده می شود و توسط رؤسای سازمان زندانها که از اعضای خانواده فرمانده سپاه تروریستی قدس قاسم سلیمانی هستند به اجرا در آورده می شود.
سرکوب و اختناق  در جامعه و یورشها علیه زندانیان سیاسی بی دفاع در زندانها در آستانه انتخابات نمایشی (انتصابات) ولی فقیه و جنگ قدرت غیر معمول بین جناحهای مختلف و قرار گرفتن رژیم ولی فقیه در آستانه فروپاشی و انفجار عمومی جامعه می باشد. هدف ولی فقیه ،  ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، سرکوب و اخنتاق شدید در جامعه، یورشهای وحشیانه علیه زندانیان سیاسی  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به دادگاه های بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵  اردیبهشت ۹۲ برابر با ۰۵  می ۲۰۱۳گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


Info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: