۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

اعدام مخفیانه حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدانبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح امروز حداقل ۱ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.
روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه  زندانی الله نظر شیبک حدودا ۳۵ ساله از بند ۳ که بیش از ۲ سال و نیم  در زندان بسرمی برد بصورت مخفیانه در محوطه زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد.
روز پنجشنبه این زندانی را به سلولهای انفرادی منتقل و بیش از ۲ روز او را در انتظار کشنده مرگ نگه داشتند.
اجرای حکم  ضدبشری اعدام این زندانی در حضور دادستان  ولی فقیه محمد مرزیه که از جنایتکاران علیه بشریت در این استان است و مردم این استان به او لقب  قصاب مردم  سیستان و بلوچستان داده اند، خسروی رئیس زندان و بابایی مدیر سازمان زندانهای استان صورت گرفت.
لذا از مراجع بین المللی خواستار قرار دادن نام جنایتکاران علیه بشریت در استان سیستان و بلوچستان از جمله محمد مرزیه دادستان ولی فقیه، خسروی رئیس زندان ، بابایی مدیر سازمان زندانهای استان و مه گلی قاضی ولی فقیه که حکم اعدام  هموطنان بلوچ را صادر می کند ، در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر بوده  تا مانع جنایت علیه مردم این استان شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدامهای مخفیانه در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۸  اردیبهشت ۹۲ برابر با ۱۸  می ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل


info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: