۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۰, جمعه

دومین یورش وحشیانه به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودیبنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یورش وحشیانه و برخوردهای غیر انسانی اطلاعات زندان همراه با گارد ویژه زندان با زندانی سیاسی ارژنگ داودی.
روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه رئیس اطلاعات زندان بهرام کشتکار همراه با تعدادی  زیادی از گارد ویژه زندان به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی یورش بردند و زندانی سیاسی ارژنگ داودی را مورد برخوردهای  وحشیانه و غیر انسانی قرار دادند . این یورش وحشیانه و غیر انسانی تا مدتی طولانی ادامه داشت.
در طی هفته گذشته این دومین یورش وحشیانه و غیر انسانی است که علیه سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی صورت می گیرد.
از طرفی دیگر رئیس اطلاعات زندان فردی به نام بهرام کشتکار و حاج محمودی رئیس بازرسی زندان که از شکنجه گران و جلادن زندان بندر عباس می باشند و مورد نفرت زندانیان سیاسی و عادی هستند باندهای مافیایی را در بند ۱ زندان مرکزی بندر عباس ،علیه ارژنگ داودی فعال کرده اند که او را مورد ازیت و آزار قرار دهند و هر کدام از زندانیان عادی که با آقای داودی سلام و علیکی ویا صحبتی دارند به افراد فوق گزارش دهند تا  زندانیان بی دفاع به صرف اینکه تنها با آقای داودی صحبتی داشته اند به بندهای که دارای شرایط سختر هستند منتقل  شوند .
عیسی سالاری وکیل بند ۱ و  علیرضا رزمی نام ۲ تن از باند مافیایی بند ۱ زندان بندر عباس می باشند که مواد مخدری که توسط بهرام کشتکار رئیس اطلاعات و حاج محمودی در اختیار آنها قرار می دهند با چندین برابر قیمت معمول به زندانیان که از ظلم و جور جنایتهای ماموران ولی فقیه برای لحظاتی رهایی یافتن به مواد مخدر پناه می برند فروخته می شود و حتی زندانیان سالم توسط این افراد به اعتیاد کشانده می شوند. این باند مافیایی همچنین  زندانیان بی دفاعی که از حق و حقوق خود دفاع می کنند مورد سرکوب آنها قرار می گیرند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دومین یورش وحشیانه و غیر انسانی به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داودی و بکار گیری باند مافیایی زندان علیه این زندانی سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم و سایر  آخوندهای همدست وی به دادگاه های بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۰  اردیبهشت ۹۲ برابر با ۱۰  می ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: