۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۵, یکشنبه

تحت فشار قرار دادن زندانیان بی دفاع به صرف داشتن ارتباط با زندانیان سیاسیبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یکی از زندانیان زندان بندر عباس به خاطر اینکه با زندانی سیاسی ارژنگ داودی ارتباط داشت و صحبت می کرد برای تحت فشار قرار دادن وی و ایزوله کردن آقای داودی او را به یکی از بدتری بندهای زندان مخوف بندر عباس منتقل کردند.
زندانی محمد سکالش ۲۶ ساله اهل شیراز دانشجوی فوق لیسانس حقوق که در بند ۱ زندان بندرعباس زندانی بود.به صرف داشتن سلام علیک  و هم نشینی به زندانی سیاسی ارژنگ داودی او را به بند ۸ زندان بندر عباس منتقل کردند.
بند ۸ یکی از بدترین بندهای زندان بندر عباس می باشد.در حال حاضر چندین برابر ظرفیت این بند زندانی در آن جای داده اند. زندانیان به دلیل نبود فضای کافی ناچار هستند که در راهروها و در هر فضای خالی موجود استراحت کنند.این بند همانند سایر بندها هیچگونه ارتباطی با بندهای دیگر نداردو فضای هواخوری آن سر پوشیده است و زندانیان حتی از نور خورشید محروم می باشند.یکی از خطرهای که زندانیان در زندان بندر عباس در صورت روی دادن آتش سوزی تهدید می کند عدم امکان تخلیه به موقع زندانیان می باشد و می تواند به یک فاجعه در زندان تبدیل گردد. وضعیت غذا، بهداشت، درمان زندانیان فاجعه بار می باشد.
زندانی محمد سکالش توسط علی کشتکار رئیس اطلاعات زندان به بند ۸ منتقل گردید.علی کشتکار و حاج محمودی از شکنجه گران زندان بندر عباس می باشند و این ۲ نفر مورد نفرات زندانیان می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان بی دفاع به بندهای دیگر با شرایط غیر انسانی به صرف اینکه با زندانیان سیاسی در ارتباط قرار می گیرند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجعه بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به دادگاه های بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵  اردیبهشت ۹۲ برابر با ۰۵  می ۲۰۱۳گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


Info@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: