۱۳۹۱ بهمن ۱۶, دوشنبه

انتقال تعدادی از زندانیان, زندانهای قزل حصار و گوهردشت کرج برای اجرای احکام ضد بشری اعدامبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »طی روزهای شنبه تا دوشنبه  تعدادی از زندانیان زندانهای قزل حصار و زندان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام به سلولها انفرادی منتقل شدند.
روز شنبه ۱۴ بهمن ما حداقل یک زندانی به نام بهمن  از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شد.اقدامالت شدید امنیتی  در زندان قزل حصار بکار برده شده است از جمله قطع ارتباط بین سالنها به منظور عدم انتشار اسامی کسانی که به سلولهای انفرادی منتقل می شوند و یا اعدام می شوند.
از طرفی دیگر روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه تعدادی از زندانیان از بندهای مختلف جهت اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی منتقل شدند . زندانی علی محمد زاده متولد ۱۳۶۶ او ۷ سال است که در زندان بسر می برد و روز دوشنبه از سالن ۱ بند ۱ زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی بند ۵ جهت اجرای حکم اعدام منتقل شد.
آخوند علی خامنه ای در آستانه انفجار عمومی مردم ایران علیه اعدام ها ، شکنجه ، دزدیهای میلیاردی و تبدیل کردن کشورمان به ویرانه و اعدام روزانه جوانان تحت عناوین  مختلف و همچنین شدت گرفتن ابعاد جنگ قدرت بین رئیس جمهور و رئیس مجلس ولی فقیه  برای زهر چشم گرفتن از مردم ایران و ایجاد فضای رعب و وحشت  بصورت مستمر وتقریبا  روزانه اقدام به دار زدن مردم ایران  در زندانها ویا  میادین شهر می نماید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی  که بصورت مستمر و لاینقطع در زندانهای مختلف ولی فقیه و یا میادین شهرها به اجرا گذاشته می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها در ایران و بخصوص پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ بهمن ۹۱ برابر با ۰۵ فوریه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: