۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

اعدام ضدبشری یکی از اتباع افغانستان در زندان خورین ورامینبنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز گذشته  حداقل یکی از اتباع افغانستان در زندان خورین ورامین به دار آویخته شد.
روز شنبه ۱۴ بهمن ماه زندانی حاج محمد نورزهی ۲۸ ساله ازاتباع افغانستان پس از تحمل ۷ سال زندان درواحد ۲  زندان قزل حصار کرج به زندان خورین ورامین منتقل شد وپس از ۴ روز انتظار کشنده اعدام در سلولها انفرادی  بالاخره  به دار آویخته شد.
روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ماه این زندانی از سالن۴  واحد ۲ زندان قزل حصارکرج  به بهانه اینکه  وکیل نامبرده به دلیل عدم پرداخت کامل حق وکالت، علیه وی شکایت نموده است  به دادگاه برده می شود. اما او را به سلولهای انفرادی زندان خورین ورامین منتقل کردند.
پس از اعتراضات گسترده مردم افغانستان علیه سیاست اعدام شهروندان افغان در ایران، رژیم ولی فقیه از نام بردن و اعلام اعدام زندانیان افغان خوداری می کند و اجازه انتقال جسد زندانیان اعدام شده  به افغانستان را نمی دهد و خانواده های آنها مجبور هستند که  اجساد عزیزان خود را با صرف هزینه های زیاد بطور قاچاق به افغانستان منتقل کنند.
آخوند علی خامنه ای که از طریق شبکه های آخوندی خود  تحت عنوان قاضی ، دادستان و قاضی ناظر بر زندانها مشغول اعدام های گروهی ،قطع دست و انگشت و سایر جنایتهای قرون وسطایی می باشد بی وقفه  به جنایت علیه بشریت خود ادامه می دهد.این اعمال ضد بشری تنها ابزار باقی مانده ولی فقیه  به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های گروهی ، قطع دست و انگشت توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای  رامحکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به دادگاه جنایی بین المللی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۵ بهمن ۹۱ برابر با ۰۳ فوریه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
  

هیچ نظری موجود نیست: