۱۳۹۱ اسفند ۷, دوشنبه

اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی در زندان مخوف ولی فقیه در زاهدانبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق و دمکراسی در ایران» یک زندانی سیاسی هموطن کرد که به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده است در اعتراض به شرایط قرون وسطای و غیر انسانی حاکم بر زندان و عدم دادن مر خصی اقدام به اعتصاب غذای  نمود.
روز دوشنبه ۷ اسفند ماه زندانی سیاسی کرد امیر طالب مشهور به امیر خان در اعتراض به شرایط غیر انسانی و عدم دادن مرخصی به وی دست به اعتصاب غذا نمود. خسروی رئیس زندان زاهدان به جای رسیدگی به خواسته های به حق و انسانی این زندانی او را به سلولهای انفرادی معروف به بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل کرد.
 او به اتهام همکاری با احزاب کرد بیش از ۳،۵ پیش  دستگیر شد و در دادگاه انقلاب  ارومیه به حکم سنگین و ضد انسانی  ۶ سال زندان و تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم شد.
زندانی اسیاسی امیر طالب بیش از ۳ سال و ۶ ماه است که در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشد. او از حقوق اولیه انسانی خود محروم می باشد خانواده  او به دلیل دوری راه و هزینه های زیاد قادر به ملاقات با وی نیستند.
سلولهای  انفرادی بند قرنطینه زاهدان فاقد امکانات اولیه انسانی می باشد . زندانی باید بر روی زمین فاقد هرگونه پوشش استراحت کند و تنها یک پتوی کثیف و آلوده به شپش و ساس به زندانی داده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم رسیدگی به خواسته های به حق زندانیان سیاسی و وادار کردن آنها به اعتصاب غذا و انتقال زندانی سیاسی اعتصاب غذا کننده  به سلولهای انفرادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی که  در اعدام وشکنجه مردم ایران  شریک هستند به مراجع قضایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۷  اسفند ۹۱ برابر با ۲۵ فوریه ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللInfo@hrdai.net
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: