۱۳۹۵ خرداد ۱۳, پنجشنبه

همزمان با حضور معاون جواد لاریجانی در زندان گوهردشت زندانیان سیاسی به اطلاعات و زندانیان عادی به محوطه زندان منتقل شدند


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » همزمان با بازید کاظم قریب آبادی توجیه کننده شکنجه و اعدام ، معاون ستاد معروف  به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ولی  فقیه، زندانیان سیاسی به اطلاعات زندان و زندانیان عادی به حیاط بند منتقل شدند تا از اعتراض زندانیان سیاسی و عادی نسبت به شرایط قرون وسطایی و ضدبشری حاکم بر زندان جلوگیری نمایند.
روز چهارشنبه  ۱۲ خرداد ماه حوالی ساعت ۸:۳۰ هیئتی از قوه قضاییه ولی فقیه که از جمله آنها کاظم قریب آبادی معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه  (ستاد توجیه کننده شکنجه و اعدام ) ولی فقیه   تحت عنوان بازدید به بند ۲ معروف به بند دارالقران زندان گوهردشت کرج  مراجعه نمودند. قبل از اینکه آنها در بند برای بازدید حاضر شوند فعال کارگری بهنام ابراهیم زاده و زندانی سیاسی علی مشهدی را به اطلاعات زندان منتقل نمودند و آنها را تا زمان خارج شدن هیئت مذکور در آنجا زندانی نمودند، همزمان تمامی زندانیان عادی بند ۲ معروف به بند دار آلقران را به هواخوری این بند منتقل کردند.
هدف از انتقال زندانیان سیاسی به اطلاعات زندان و زندانیان عادی به محوطه بند جلوگیری از اعتراضات آنها نسبت به شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی حاکم بر زندان بود .
کاظم قریب آبادی معاون جواد لاریجانی از ترس اعتراضات زندانیان سیاسی و عادی  با هیچکدام از زندانیان سیاسی و عادی روبرو نگردید و فقط از راهروهای بند بازدید کرد و بلافاصله از آنجا خارج گردید.
 کاظم قریب آبادی معاون جواد لاریجانی ، ستاد توجیه کننده شکنجه و اعدام در مصاحبه با رسانه های ولی فقیه اعلام می کند که اخبار منتشر شده  در مورد زندانیان زندان گوهردشت کرج مغرضانه است . این فرد دروغگو و شیاد  اگر آنگونه که ادعا می کند پس چرا حین بازدید از زندان گوهردشت کرج  زندانیان سیاسی را به اطلاعات زندان  و چرا زندانیان عادی را به محوطه بند منتقل کردند . و اگر آنگونه که این فرد ابراز می دارد چرا به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران دکتر احمد شهید  اجازه نمی دهد که با زندانیان سیاسی و عادی ملاقات کند و از زندان گوهردشت کرج بازدید کند و واقعیتها توسط نمایندگان بی طرف سازمان ملل اعلام گردد.
در طی روزها و هفته های گذشته در این زندان ده ها زندانی از جمله نوجوانان مخفیانه اعدام شده اند و صدها زندانی در این زندان در انتظار اعدام بسر می برند .
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، خواهان وادار کردن رژیم ولی فقیه به اجازه دادن به  بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران دکتر احمد شهید از زندانهای ولی فقیه و ملاقات با زندانیان سیاسی و تهیه یک گزارش مستقل از اعمال و رفتارهای قرون وسطای و ضدبشری از اردوگاه های مرگ ولی فقیه است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۴ خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲  ژون  ۲۰۱۶گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: