۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حداقل 8 زندانی از زندان قزل حصار کرج برای اجرای حکم قرون وسطایی اعدام به سلولها انفرادی منتقل شدند.
روز یکشنبه 12 شهریور ماه حداقل 8 زندانی از سالنهای 1 و 2 واحد 2 زندان قزل حصار کرج احتمالا به سلولها انفرادی بند 240 زندان اوین جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شند.
واحد2 زندان قزل حصار کرج که از 9 سالن تشکیل شده است و بیش از 3000 زندانی در آن جای داده اند . اکثر آنها در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.2 سال پیش در آستانۀ چهارشنبه سوری زندانیان این واحد در اعتراض به موج اعدام های گروهی دست به اعتراض گسترده نمودند که با به گلوله بستن زندانیان بی دفاع حداقل 40 نفر کشته و تعداد بیشماری زخمی شدند و بقیۀ آنها به مرور اعدام شدند.
رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای پس از چند هفته وقفه جهت برگزاری کنفرانس عدم تعهد به نظر می آید دوبار موج اعدام ها را آغاز نموده است.هدف از شروع موج جدید  اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،انتقال گروهی از زندانیان زندان قزل حصار برای اجرای حکم ضدبشری و قرون وسطایی اعدام به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام های گروهی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
.فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
12 شهریور  1391 برابر با 02 سپتامبر2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

info@hrdai.net                   
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
  

هیچ نظری موجود نیست: