۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

انتقال ۱۲ زندانی از زندان قزل حصار کرج به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران صبح روز پنجشنبه حداقل ۱۲ زندانی از زندان قزل حصار کرج جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام  به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه از سالنهای ۳،۲،۱و۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج حداقل ۱۲ زندانی پس از زدن دست بند و پابند و چشم بند به آنها به سلولهای انفرادی احتمالا زندان کرج و یا زندان اوین منتقل شدند.
در میان  ۱۲ زندانی منتقل شده به سلولهای انفرادی ۲ تبعه افغان دیده می شود.
اسامی دو زندانی تبعه افغانستان به قرار زیر می باشد:
زندانی نعمت قریشی ۳۳ ساله از سالن ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار می باشد که بیش از ۲ سال در زندان بسر می برد
زندانی محمد دهمرده ۳۷ ساله از سالن ۴ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج می باشد.
زندانبانان ولی فقیه برای جلوگیری از انتشار اسامی زندانیان که جهت حکم اعدام برده می شوند ارتباط بین سالنها را بطور کامل قطع می کنند و تا اجرای حکم اعدام هواخوری سالنها قطع می شود 
در طی این هفته این دومین گروه است که برای اجرای احکام قرون وسطایی اعدام برده می شوند.
سیاست اعدام توسط ولی فقیه آخوند علی خامنه ای تعیین می شود و توسط آخوند صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت و از ناقضین بین المللی حقوق بشر مورد تایید و صادر می گردد و  سازمان زندانها این احکام را به اجرا می گذارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ؛صدور احکام اعدام های گروهی به منظور ایجاد فضای رعب در جامعه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت
 رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۷ شهریور ۱۳۹۱ برابر با ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۲

گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل


Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: