۱۳۹۱ مهر ۱, شنبه

شکنجه زندانی سیاسی معلول دهه ۶۰ برای گرفتن توبه نامه


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»، بازجویی چند ساعته و شکنجه جسمی زندانی سیاسی دهه ۶۰ به منظور وادار کردن او به اعترافات تلویزیونی علیه اعتقاداتش توسط بازجویان ولی فقیه در اداره اطلاعات رشت.


زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ که نزدیگ به یک سال است از محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی اش می گذرد، اما بازجویان وزارت اطلاعات آزادی وی را منوط به نوشتن توبه نامه و اعترافات تلویزیونی نموده اند.
مدتی پیش بازجویان وزارت اطلاعات او را از زندان لاکان  به اداره اطلاعات رشت منتقل کردند و توسط بازجویان وزارت اطلاعات چندین ساعت مورد بازجویی توام با وعده و شکنجه های جسمی قرار دادند.
 شکنجه گران ولی فقیه او را تحت فشارهای شدید غیر انسانی قرار دادند که یا باید توبه نامه  و اعترافات تلویزیونی نماید و یا اینکه پرونده جدیدی علیه او خواهند گشود و محکومیت سنگینی علیه وی بکار خواهند برد.
علیرغم معلولیت شدید و قرار داشتن بر روی صندلی چرخدار  و بیماریهای متعدد که به دلیل بودن در زندان و عدم درمان متحمل می شود و همچنین شکنجه های جسمی ناجوان مردانه بازجویان ولی فقیه ،
اما زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا به خواست غیر انسانی و نامشروع شکنجه گران ولی فقیه دست رد زد و مرعوب شکنجه و فریب وعده های آنها نگردید.
بازجویان ولی فقیه این زندانی سیاسی را که با جسمی معلول و بر صندلی چرخدار قرار داشت و کبودیهای حاصل از شکنجه های جسمی به سلولش بازگرداندند.

زندانی سیاسی هادی عابدی با خدا 15 آبان سال 1388 با پرونده سازی  بازجویان وزارت  اطلاعات و ارسال پرونده وی به شعبۀ 1 دادگاه انقلاب توسط بابایی رئیس این  شعبه مورد محاکمه و به 2 سال زندان محکوم شد 
و حکم غیر انسانی و غیر قانونی وی به اجرا گذاشته شد.
زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد که هنگام دستگیری مورد اصابت گلوله سپاه پاسداران قرار گرفت و دچار قطع نخاع گردید.او از آن زمان تا به حال قادر به حرکت نیست 
و فقط با کمک صندلی چرخ دار حرکت می کند. اصابت گلوله باعث آسیب رساندن به سایر اندام های وی گردید که از جملۀ آن کلیه و از کار افتادن کامل مثانه می باشد. 
محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی این زندانی سیاسی آبان ماه ۹۰ پایان یافته بود اما شکنجه گران ولی فقیه آزادی او را منوط به نوشتن توبه نامه و اعترافات تلویزیونی نموده اند 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه های وحشیانه  زندانی سیاسی که معلول و بر روی صندلی چرخدار قرار دارد به منظور گرفتن توبه نامه و اعترافات تلویزیونی و همچنین نگه داشتن 
وی به مدت ۱ سال غلیرغم پایان یافتن محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی محکوم می کند  و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار
 دخالت برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و ارجاع دادن پرونده این رژیم به مراجع قضایی بین المللی جهت رسیدگی به جنایت علیه بشریت 
این رژیم می باشد برای  برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت 
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۰۱ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: