۱۳۹۱ شهریور ۲۷, دوشنبه

در صورتیکه ظرف ۱ ماه به درخواست بنده توجه نشود دست به اعتصاب غذا خواهم زد (معلم زندانی آگوشی)


استمداد از سازمانهای حقوق بشری و مردم انسان دوست جهان
اینجانب محمد امین آگوشی فرزند عبدالرحمان به استناد دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی به ریاست آقای صمیمی به اتهام ناروای جاسوسی به مدت ۱۰ سال تبعید در زندان زاهدان محکوم شده ام . 
قاضی صادر کننده رأی اظهارداشته گرچه از نظر شرعی بنده محارب نبوده و نیستم اما طبق نظریه شماره ۷/۵۷۲۴ مورخه ۸۹/۹/۲۰اداره حقوقی قوه قضاییه صفحه ۹ دادنامه حکم محارب یا نفی بلد را بر متهم تحمیل می کنم .
آیا از نظر انسانی و شرعی کسی که محارب نباشد می توان حد را در مورد او اجرا کرد ؟ 
طبق تفاسیر قرآن و نظریه های کارشناسان دینی اهل سنت و تشیع به هیچ وجه نباید حد در مورد اجرا گردد از آنجا که حکم ما با دین مبین اسلام  ضدیت دارد هرچه زودتر تقاضای نقض آن را داشته .
در صورتیکه ظرف ۱ ماه به درخواست بنده توجه نشود دست به اعتصاب غذا خواهم زد 
و السلام 
محمد امین آگوشی زندان زاهدان 
شهریور ماه ۱۳۹۱گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل


Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: