۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه

اسامی تعدادی از اعدام شدگان روز شنبه در زندان اوینبنابه گزادشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»اسامی تعدادی از۱۱ زندانی ، زندان قزل حصار کرج که روز شنبه ۱۸ شهریور ماه در زندان اوین دار زده شدند.
سنین زندانیان که در روز شنبه اعدام شدند جوانانی بین ۲۳ الی ۳۵ سال می باشند یکی از آنها به نام  نبوی۲۵ ساله  پیش از این  ۲ تن از برادرنش اعدام شده بودند.
اسامی تعدادی از اعدام شدگان روز شنبه۱۸ شهریور به قرار زیر می باشند:
۱-حسین تقیانی ۲۳ ساله از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج بود او ۲۰ ماه در زندان بسر می برد.
۲- هادی خان زاده ۲۶ ساله از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج ،او ۱۸ ماه در این  زندان، زندانی بود
۳-عبدالله دارابی ۲۶ ساله از سالن ۲ واحد ۳  زندان قزل حصار کرج بود و نزدیگ به ۲ سال در زندان بسر می برد
۴- علی محمدی ۲۷ ساله از سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج و در حدود ۵ سال در زندان بسر می برد
۵- رضا سبزواری ۳۰ ساله از سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج  و در حدود ۶ سال در زندان بسر می برد
۶ مسعود حیدری ۳۵ ساله از سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج و بیش از ۶ سال در زندان بسر می برد.
قوه قضاییه ولی فقیه علیرغم گذشت نزدیگ به ۲ روز هنوز از اعلام خبر رسمی ۲ گروه اعدام شده خوداری می کند و این خود دلیل قاطعی است برغیرقانونی بودن اعدام ها و همچنین ادامه یابی اعدام های گسترده و مخفیانه در زندانهای می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های گروهی و مخفیانه در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۰ شهريور 1391 – ۱۰ سپتامبر 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل


Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مج

هیچ نظری موجود نیست: