۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

آزادی فعال دانشجویی پیمان عارف پس از چندین روز اعتصاب غذا


بنابه گزارش ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "عصر روز سه شنبه 15 فروردین ماه پیمان عارف که صبح 24 اسفند به دستور شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین و با شکایت خصوصی بهرام رشته احمدی ، معاون امنیت دادستان تهران و رییس دادسرای اوین مبنی بر "نشر اکاذیب به قصدتشویش اذهان عمومی" از طریق مصاحبه با سایت کلمه در مورد اجرای غیرقانونی حکم شلاق در مهرماه گذشته، بازداشت شده و به بند 350 اوین منتقل گردیده بود،
عصر روز سه شنبه 15 فروردین ماه بعد از 21 روز بازداشت که 17 روز آن درشرایط "توقیف فیرقانونی پس از تودیع قرار کفالت صادره" سپری شد، عصر دیروز به نحوی غیرمنتظره و بدون اطلاع خانواده اش از زندان اوین آزاد گردید.
این در حالی است که روز دوشنبه بازپرس عبدی به خانواده عارف اعلام نموده بود که مقامات بالاتر به وی دستور داده اند که وی را علیرغم تودیع قرار کفالت در 28 اسفند، کماکان در بازداشت نگه دارد.
پیمان عارف در مدت بازداشت از 27 اسفند تا 8 فروردین در اعتصاب غذا بوده و تنها به مدت 24 ساعت در 29 اسفند با توجه به اجازه تودیع قرار کفالت ،اعتصاب غذایش را متوقف نموده بوده است. همچنین در دوران اعتصاب غذا این سردبیر ماهنامه توقیف شده ایرانمهر به دلیل حمله قلبی تحت تدابیر شدید امنیتی از چهارم فروردین به مدت 2 روز در بیمارستان مدرس بستری بوده است.
این در حالی است که به هنگام رساندن این زندانی سیاسی به بیمارستان مدرس وی در آستانه ایست قلبی قرار داشته و با ضربان قلب 46 و فشار خون 7 روی 5 در بیمارستان مدرس بستری شده بود.
گفتنی است در پی بازداشت غیرقانونی عارف مادر وی دچار نابینایی چشم چپ به دلیل فشار عصبی گردیده و همسر او نیز به دلیل حملات مکرر قلبی در بیمارستان بستری گردیده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری بدون دلیل و غیر قانونی فعال دانشجویی پیمان عارف و بازداشت نزدیگ به 3 هفته او را محکوم می کند .
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
16 فروردین 1391 برابر با 04 آپریل 2012


info@hrdai.net
http://hrdai.net/
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: