۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه

به قعر اسفل السافلین بی اخلاقی ها پرتاب شدن(ارژنگ داودی)

گزارشی از اعمال خودسرانه و رفتارهای غیر انسانی و غیر قانونی فردی بنام فرجی نژاد رئیس اطلاعات زندان گوهردشت که توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی نوشته شده است و برای انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است. متن گزارش به قرار زیر می باشد:
رئیس زندان رجایی شهر آقای مردانی،
در تاریخ 26/2/90 یعنی در کمتر از دو هفته مجددا به سلول کثیف انفرادی ( فاقد سرویس های بهداشتی سالن متعفن 2 یند 1 زندان رجایی شهر منتقل شدم . دستور غیرقانونی مذکور در سه بهانه بی اساس صادر شده که کتبا در زیر فرم کپی.شده ، مجعول و فاقد اصالت موسوم به شورای زندان آن هم بدون شماره ، بدون مهر ، بدون درج نام و امضای اعضای شورا ( در محل مخصوص شماره گذاری شده در فرم مربوط حتی بدون نام جدید مسئول شورا به شرح زیر البته به صورت تفکیک شده ذکر می گردد.
1-عدم شرکت در آمار 2 - درگیری با مامور در حین اخذ آمار 3- ایجاد بی نظمی در آمار
در ابتدا با بهانه اول یعنی عدم شرکت در آمار :می گویند عده ای به باغ وحش رفته بودند و دیدند که همه حیوانات در حال خندیدن هستند بجز جمع خران که در حال پریدن بودند سه روز بعد که دوباره به باغ وحش رفتند با تعحب دیدند که همه حیوانات به امور خود مشغول اند ولی جمع خران در حال خندیدن هستند علت جویا شدند و فهمیدند که دفعه پیش آقا میمون چیزی را برای اهالی باغ وحش تعریف کرده بود که موجب خنده آنان شده ولی جمع خران که بعد از چند روز تازه جک را فهمیده بودند در حال خندیدن هستند تازه جک را فهمیده اند حالا دارند می خندند.
اینک متجاوز از 5 سال و 6 ماه و 2 هفته است که لاینقطع هر از گاهی زندان های اوین ، رجایی شهر و مرکزی بندعباس را یکی پس از دیگری در پی اجبار دوره می کنم و به دلایلی که در پرونده موجود است هرگز در آمار شرکت نکرده ام. در ارتباط با بخش دوم از بهانه های مندرج در زیر نویس کوچک فرم مجعول شورای انظباطی یعنی درگیری با مامور؛ اولا نام مامور مورد بحث، ثانیا درگیری کذایی چه هنگامی روی داده که خود من هم خبر ندارم. ثالثا این درگیری فردی در کجا صورت گرفته که هیچ یک از هم بندیان آن را ندیده اند .
حقیقت اینکه در طول عمر خود دروغ های بی پایه و اساس از نوع شاخدار زیاد شنیده ام ولی فرجی نژاد مسئول حفاظت و اطلاعات زندان که روی دست نیروهای ساواک مستقر درزندان ستم شاهی بلند شده دروغ های شاخ و دمدار را نه به همین نسبت که الحق به شعبده بازی و سیاه بازی شبیه تر است. زیرا برخلاف اینکه گفته اند: تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، این شخص از هیچ مطلق یعنی بدون ذره ای کاه هم می تواند کوه بزرگی بسازد و حتی می تواند آن را به عنوان سلسله جبال زاگرس به خلق الله بیاندازد. البته به قید سرنیزه چون نامبرده مدام دستش به قبضه شمیر بند است و هنوز نمی فهمد که زورنتیجۀ معکوس به بار می آورد.
در ارتباط با بخش سوم از بهانه مندرح در زیرنویس کپی فرم مجعول شورای انظباطی یعنی ایجاد بی نظمی در آمار این مورد هم مثل مورد دوم در تناقض تام با مورد اول است الحق که دروغگو کم حافظه است و ذهن بی خردی که امثال وی در برابر بعضی زندانیان از جمله اینجانب چنین بی مهابا از موقعیت شغلی خود سوء استفاده می کنند و خود را به قعر اسفل السافلین بی اخلاقی ها پرتاب می کنند. ولی در برابر بعضی دیگر که معمولا پولدار هستند و یا زندانیان عادی که پولدار هستند ، یا برای آنها مواد مخدر و سایر کالاهای قاچاق وارد می کند چنان با خضوع و خشوع رفتار می کنند که انگار نسل اندر نسل نوکرسپرده و غلام حلقه به گوششان بوده است .
مجددا ضمن اصرار برانجام تشریفات مقدماتی لازم برای رسیدگی های قضایی نسبت به موارد مندرج در شکواییه مورخ 1/2/90 اینجانب علیه فرچی نژاد مسئول فعلی حفاظت و اطلاعات زندان رجایی شهر درخواست می شود این نامه نیز به شکواییه یادشده ضمیمه گردد تا مطالب مشروحه در آن بویژه سوء استفاده بی رحمانه از فرم های شورای انظباطی زندان مورد بررسی قرار گرفته و این حربه غیر انسانی از دست برخی مسئولان زندان بویژه شخص فرجی نژاد گرفته شود .
زندانی سیاسی ارژنگ داوودی
زندانی سیاسی سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج
اردیبهشت 1390
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: