۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

بازجویی و بازرسی بدنی زندانیان سیاسی بند 350 هنگام ملاقات کابینی با خانواده های خود


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازجویی و تهدید زندانیان سیاسی بخاطر انتشار شرایط قرون وسطایی زندان و بازرسی بدنی زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین قبل از انجام ملاقات کابینی با خانواده هایشان.
از 2 الی 3 هفته پیش پاسداربندهای بند 350 زندان اوین زندانیان سیاسی که برای ملاقات کابینی عازم سالن ملاقات می شوند مورد بازرسی بدنی شدید قرار می دهند و زندانیان سیاسی که دست نوشته ، کاغذ و قلم همراه خود دارند مورد برخورد غیر انسانی آنها قرار می گیرند و مانع بردن کاغذ و قلم به سالن ملاقاتهای کابینی می شوند.همچنین در طی چند هفتۀ گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی که بیانیه های آنها در رسانه های آزاد انتشار یافته است به دفتر رئیس زندان فراخوانده شده اند و آنها را مورد بازجویی و تهدیدات مختلف قرار داده اند.
از چند هفته پیش تعدادی از مامورین وزارت اطلاعات که در بند 209 مستقر هستند هنگام ملاقاتهای کابینی خانواده های زندانیان سیاسی با عزیزانشان در سالن ملاقات بند 350 زندان اوین حاضر می شوند و زندانیان سیاسی و خانواده های آنها را زیر کنترل خود قرار می دهند.مامورین اطلاعات در مواردی با زندانیان سیاسی و خانواده ها در حین ملاقات برخوردهای غیر انسانی داشته اند.
از طرفی دیگر زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند و نیاز مبرم به درمان در بیمارستانهای خارج از زندان دارند از انتقال آنها به بیمارستان خوداری می کنند و به عمد سعی دارند که شرایط حاد جسمی آنها را غیر قابل برگشت نمایند.در حال حاضر تعدادی از زندانیان سیاسی از ناراحتیهای حاد جسمی رنج می برند و نیاز به درمان فوری آنها در بیمارستانهای خارج از زندان می باشد زندانیان سیاسی مانند ،محمد صدیق کبودوند،سعید متین پور ،مجید رضایی می باشند.
تعداد زیادی از زندانیان سیاسی ماه ها است که از داشتن ملاقات حضوری با خانواده ها و فرزندان خود محروم هستند و مراجعات مستمر آنها به عباس جعفر دولت آبادی دادستان تهران که در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر قرار دارد، از روبرو شدن و پاسخ دادن به آنها خوداری می کند. رفتار این فرد به حدی غیر انسانی و زننده است که تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی او را تحریم کرده اند و دیگر حاضر به روبرو شدن با این فرد نامشروع و ناقض حقوق بشری نیستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، بکار گیری شیوه های جدید سرکوب و ادامه دادن به محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
26 اردیبهشت 1390 برابر با 16 می 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: