۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

وضعیت جسمی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در زندان گوهردشت حاد می باشد


بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وضعیت و شرایط جسمی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا در زندان گوهردشت کرج روبه حاد شدن گذاشته است.
تعدادی از زندانیان سیاسی سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج که از روز یکشنبه اول خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده اند. در هفتمین روز اعتصاب غذا وضعیت جسمی آنها رو به حاد شدن گذاشته است. زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده از ضعف جسمی ،سر درد،بی حالی و سایر عوارض رنج می برند.ولی همچنان از رسیدگی به خواستهای به حق آنها خوداری می کنند .از جمله زندانیانی سیاسی که وضعیت آنها حاد گزارش شده است ؛مهندس کیوان صمیمی،مهدی محمودیان و عیسی سحر خیز می باشند.
معلم زندانی رسول بداقی که که در پنجمین روز اعتصاب غذا بدستور بازجویان وزارت اطلاعات به سلولهای انفرادی بند1 شکنجه گاه زندانان گوهردشت منتقل شده است از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست. خطر جدی وجود دارد که معلم زندانی در این شکنجه گاه مورد بدرفتاری و شکنجه جسمی پاسداربندها قرار گیرد.
خواسته های زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده به قرار زیر می باشد:
1- اجرای آیین نامه زندانها بطور کامل شامل ملاقات حضوری ،تلفن و حق استفاده از مرخصی
2- جلوگیری از فشار بر خانواده های زندانیان سیاسی و امنیتی
3- بهبود وضعیت صنفی و رفاهی زندانیان، اعتراض به دادگاه های فرمایشی و اعتزاض به خفقان موجود و عدم آزادی بیان و عدم وجود تشکلهای مستقل می باشد.
از آنجایی که زندانیان سیاسی در دوران بازجویی متحمل شکنجه های غیر انسانی شده اند و هنوز از آثار شکنجه ها رنج می برند و همچنین به دلیل سوء تغذیه و عدم درمان به موقع دچار بیماریهای مختلفی هستند. لذا عدم رسیدگی به خواسته های به حق آنها و ادامه یافت اعتصاب غذا می تواند جان آنها را در معرض خطر جدی قرار دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، عدم رسیدگی به خواسته های به حق و سوق دادن زندانیان سیاسی به اعتصاب غذا و در معرض خطر قرار دادن جان آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به سرکوب و سلب حقوق اولیۀ زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
07 خرداد 1390 برابر با 28 می 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: