۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۸, یکشنبه

شاهدی بارز و نادرستی قرائت رژیم ولایت فقیه از اسلام و اخلاق اسلامی بدانم ؟!(ارزنگ داودی)گزارشی از برخوردهای وحشیانه و بکار بردن رکیک ترین توهینها و فحاشیها توسط پاسداربندهای ولی فقیه علیه زندانیان سیاسی اسیر در سلولهای انفرادی، این فرهنگ و اخلاق خاص پیروان ولی فقیه که پاسداربندها ، شکنجه گران و نیروهای سرکوبگر علیه مردم در خیابانها و زندانیان سیاسی بی دفاع در اسارتگاه بکار می برند.فرهنگی که ما این روزها از زبان سران سپاه پاسداران،مداحان ولی فقیه و سایرین علیه نزدیگترین فرد خودشان (احمدی نژاد) در منابر و رسانه های دولتی می شنویم و می خوانیم. بخشی از فرهنگ و اخلاق خاص پیروان ولی فقیه که پاسداربندها و شکنجه گران در سلولهای انفرادی علیه زندانیان سیاسی بکار می برند توسط زندانی سیاسی ارژنگ داودی برای انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است که متن آن به قرار زیر می باشد:
با یاد خدا،
رئیس زندان رجایی شهر آقای مردانی،
ضمن یادآوری اینکه در سال گذشته مسئول بند 1 بنام آقای گرامی از من خواستند که بعضی از زندانیان را نصیحت کنم و با نگاه مختصری به آنان در حضور خودشان گفتم که اینان نصیحت پذیر نیستند مطالب زیر طبق صحبت خود دال بر نصیحت ناپذیری زندانیان است و جهت اطلاع به شما می رسانم.
امروز حوالی ساعت 07:00 بعد ظهر اعلام شد که رئیس زندان به بند 1 مراجعه می نماید. پاسدار شیفت وقت بنام رضا طریقی همراه با پاسداربند نوده ای به سالن 2 آمدند . اینجانب بی خبر از موضوع در سلول تنهایی خود به شمارۀ 12 نشسته بودم که به طور مکرر رکیک ترین الفاظ و فاحشیهای و . .. به گوشم رسید . بناچار برخواستم تا دریچۀ سلول به شخص هتاک که فکر می کردم از زندانیان است تذکر بدهم . برای اولین بار بود که پاسدار شیفت فوق اشاره را می دیدم وی تا هنگامی که اعتراض من حداقل 6 مرتبه تکرار کرده بودم ... ... دهن ،... ... خواهر و مادر و این علاوه بر سایر فحشهای چهار دیواری است که با وقاحت تمام به زبان می آورد . بناچار متذکر شدم که اگر مردانگی و فرهنگ به این جور چیزها است لابد خر از همه مردتر و با فرهنگ تر است .
به عنوان یک زندانی سیاسی مخالف حکومت به خود اجازه می دهم که اینگونه رفتار که بسیار شایع هم هست دلیلی مدغن بر صحت اندیشه های خود و شاهدی بارز و نادرستی قرائت رژیم ولایت فقیه از اسلام و اخلاق اسلامی بدانم ؟!
در پایان این جمله؛ رهبر قبلی تان که بر در و دیوار زندانها نقش بسته را یادآور می شوم که گفت: زندان باید محل تربیت باشد و دانشگاه . می پرسم که آیا هست ؟
در سال 1351 به عنوان دانشجوی مخالف نظام ستم شاهی برای مدتی نسبتا کوتاهی ساواک را تجربه کردم و با صراحت تمام می گویم که رفتار آنها با تمام وقاحت مخصوص به خود به مراتب بهتر از رفتار بسیاری از کارگزاران رژیم فعلی هستند .
به هر حال وقتی که حکومت فقیه برای نمایندگان مجلس خود معلم اخلاق می گذارند فکر نمی کنم اعتراضاتی از این دست توجیه ناپذیر باشد ولی معلوم می شود که جامعۀایرانی تا به ناکجا به اسفل السافلین فرو افتاده است.
ضمن درخواست ارسال یک نسخه برای مسئول بند 1 زندان رجایی شهر آقای گرامی انتظار می رود اقدامات لازم را بخوبی به عمل آورید که رفتار وقیحانه شخص نامبرده کمی تعدیل شود.
ارژنگ داودی
زندان رجایی شهربند 1 سالن 2 ،سلول انفرادی 12
یکشنبه 11 اردیبهشت 1390

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: