۱۳۹۳ مهر ۳, پنجشنبه

پژوهشگر زندانی تحت فشارهای شدید بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن مصاحبه تلویزیونی

بنابه به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی ایران» زندانی سیاسی زهرا زهتاب چی کارشناس ارشد جامعه شناسی  وپژوهشگر در بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات زندان اوین تحت فشارهای شدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد که او را وادار به انجام مصاحبه تلویزیونی علیه خود نمایند.
 زندانی سیاسی زهرا زهتاب چی کارشناس ارشد جامعه شناسی  وپژوهشگر  تحت شدید ترین فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات بخصوص فردی با نام مستعار علوی از مسئولین وزارت اطلاعات و سربازجوی بند ۲۰۹  قرار دارد که او را وادار به مصاحبه تلویزیونی علیه خود نمایند. پژوهشگر زندانی اعلام کرده است که در صورت ادامه یافتن فشارها و اذیت و آزارها علیه وی در اعتراض به این فشارهای قرون وسطایی و ضد بشری ناچار است که دست به اعتصاب غذا بزند و عواقب آن متوجه بازجویان وزارت اطلاعات است.
زهرا زهتاب چی  ۱۲ ماه است که در سلولهای انفرادی بازجویان وزارت اطلاعات تحت شدید ترین شکنجه ها ی جسمی و روحی قرار دارد تا او را وادار به مصاحبه تلویزیونی علیه خودش نمایند اما وی تا به حال  از تکرار گفته های بازجویان وزارت اطلاعات جلوی دوربین خوداری نموده است .
زندانی سیاسی زهرا زهتابچی در اثر شکنجه های جسمی و روحی از کاهش شدید وزن رنج می برد .
از طرفی دیگر بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی دروغین  علیه این پژوهشگر زندانی و ارسال آن به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سعی در صدور حکم سنگین علیه وی را داشتند ولی از آنجایی که در پرونده وی چیزی وجود نداشت صلواتی معروف به قاضی مرگ، پرونده را ناقص اعلام نمود و آن را مجددا به بازجویان وزارت اطلاعات بازگرداند و از آن تاریخ تا به حال شدیدا تحت فشار بازجویان است که وادار به مصاحبه تلویزیونی علیه خود شود.
از طرفی دیگر پس از افشای ماه ها نگهداری وی در سلول انفرادی توسط خانواده اش و بخصوص مادر این پژوهشگر زندانی،  صلواتی برای ایجاد اختلاف در خانواده ، به نوه و داماد او اعلام نموده است علت اصلی طولانی شدن بازداشت  این پژوهشگر زندانی انتشار خبر بازداشت و نگهداری وی در سلولهای انفرادی است.
یکی از شیوه های فریبکارانه و غیر انسانی بازجویان ولی فقیه و قاضیهای وزارت اطلاعات همانند صلواتی این است که سعی می کنند با وعده و وعید خانواده زندانی را فریب  دهند تا در مورد عزیز خود که در سلولهای انفرادی و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد سکوت پیشه کنند تا آنها  زندانیان سیاسی را بیشتر تحت فشار قرار دهند.
خانواده پژوهشگر زندانی  برای پیگیری حقوقی عزیز خود به دادگاه انقلاب و سایر نهادهای ولی فقیه مراجعه می کنند ولی با تهدید،توهین و رفتارهای غیر انسانی مواجه می شوند.ازجمله این افراد، فردی  به نام «حاج آقا جعفری» منشی صلواتی معروف به قاضی مرگ است. 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تحت فشارهای غیر انسانی و قرون وسطایی قرار دادن این پژوهشگر زندانی برای گرفتن اعترافات تلویزیونی علیه خودش توسط بازجویان وزارت اطلاعات را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای پایان دادن به شکنجه های وحشیانه و آزادی فوری و بی قید و شرط این پژوهشگر زندانی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳ مهرماه۱۳۹۳ برابر با۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193   


 طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: