۱۳۹۳ مهر ۲, چهارشنبه

دادستان ویژه روحانیت ولی فقیه روحانی زندانی را تهدید به صدور حکم اعدام نمود


بنابه گزارش ارسالی به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران »آخوند محمد موحدی داستان  ویژه روحانیت به سلول آقای بروجردی مراجعه نمود و ایشان را مورد تهدید و اذیت و آزار قرار داده است.
روز سه شنبه اول مهر، محمد موحدی دادستان ویژه روحانیت  به سلول آقای حسین کاظمینی بروجردی مراجعه کرد.
موحدی در حالی که کتاب آقای کاظمینی  را همراه آورده بود، اظهار داشت که اعتقاداتت و نظراتت بدعت و بویژه مخالف تفسیر و نظرات رهبری و حکمش ارتداد و اعدام است.
آقای کاظمینی بروجردی اظهار داشت من نظراتم مستند و حاضر به مناظره هستم موحدی در جواب گفته; که ما اهل مناظره نیستیم ما محاکمه می کنیم .
در حالی که آقای حسن روحانی برای موجه نشان دادن چهره جمهوری اسلامی در نشست اجلاس سازمان ملل عازم نیویورک شده است، دادستان ویژه روحانیت رژیم ستمدینی آقای کاظمینی بروجردی را صرفا به دلیل ابراز عقیده و بیان نظراتش به اعدام تهدید می کند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تهدید و اذیت و آزار روحانی زندانی آقای کاظمینی بروجردی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲ مهرماه۱۳۹۳ برابر با۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193   


 طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: