۱۳۹۲ اسفند ۱۰, شنبه

انتقال حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» حداقل یک زندانی به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل گردید.

 روز شنبه ۱۰ اسفند ماه زندانی حسن ذالفقاری ۲۳ ساله  از اهالی زابل  که نزدیک به ۶ سال در زندان زاهدان در انتظار حکم ضدبشری اعدام بسر می برد صبح امروز او را از بند ۳ به سلولهای انفرادی زندان زاهدان منتقل کردند.
تقریبا تمامی زندانیانی که در زندان زاهدان اعدام می شوند قوه قضاییه از انتشارخبر اجرای حکم ضدبشری  اعدام آنها خوداری می کند .
ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی  برای جلوگیری از انفجار خشم عمومی مردم ایران و ایجاد فضای رعب و وحشت اقدام به اعدام های جمعی و در ملاء عام می نماید.
لذا از مردم ایران و بخصوص جوانان در داخل ایران انتظار می رود برای گرفتن تنها ابزار ایجاد فضای رعب و وحشت که تحت عناوین مختلف به اجرا گذاشته می شود بخصوص اعدام هایی که در ملاء عام صورت می گیرد حضور یابند و با اعتراضات گسترده مانع از اجرای  این اعمال ضدبشری شوند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام های جمعی و مخفیانه که بدون وقفه در زندانهای ولی فقیه ادامه دارد را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام های جمعی و مخفیانه در زندانهای ولی فقیه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی مانند آخوند صادق لاریجانی، آخوند محمود علوی و آخوند حسن روحانی به دادگاه کیفری بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۲ برابر به اول مارس ۲۰۱۴
  
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: