۱۳۹۳ فروردین ۴, دوشنبه

یورش وحشیانه و ضرب و شتم زندانیان سیاسی در روز سال تحویل


بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » گارد زندان زاهدان روز سال تحویل به زندانیان بی دفاع یورش برد و یکی از زندانیان سیاسی بی دفاع را مورد ضرب وشتم قرار داد و سپس او را به سلولهای انفرادی منتقل نمود.
روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه حوالی ساعت ۱۰:۳۰  گارد زندان به بند ۵ زندان مرکزی زاهدان یورش بردند و با رفتاری وحشیانه زندانیان را مورد ضر ب وشتم و اهانت قرار داده و آنها را به محوطه زندان منتقل  کردند و سپس اقدام به پرتاب کردن وسایل شخصی زندانیان به کریدور و تخریب و سرقت بعضی از وسایل شخصی آنها نمودند.
زندانی سیاسی  خالد شه بخش  نسبت به این رفتارهای وحشیانه  گارد زندان اعتراض نمود که توسط فردی به نام  رضایی  وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفت بطوری که از ناحیه بینی دچار خونریزی شد و پس از آن او را به سلول انفرادی بند قرنطینه  شکنجه گاه زندان زاهدان منتقل نمودند.
زندانی سیاسی خالد شه بخش ۳۲ ساله  نزدیک به ۵ سال است که  در زندان در حالت بلاتکلیفی  بسر می برد. او ۱ سال در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
این یورش وحشیانه  با فرماندهی خسروی رئیس زندان و  رضایی معاون بازرسی زندان صورت گرفت. این ۲ جنایتکار علیه بشریت در شکنجه،انتقال زندانیان به سلول انفرادی،محروم کردن زندانیان از درمان و برگزاری اعدام های دسته جمعی در زندان زاهدان به طور مستقیم  نقش دارند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورش وحشیانه به سلول زندانیان سیاسی و عادی بی دفاع در روز سال تحویل وضرب و شتم و تخریب وسایل شخصی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۴ فروردین ۹۳ برابر با ۲۴ مارس۲۰۱۴گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: