۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

انتقام گیری سهراب سلیمانی از دکتر علوی پژوهشگر زندانیبنابه گزارشات رسیده دکتر مصطفی علوی پژوهشگر زندانی روز شنبه 30 شهریور ماه از بند 6 زندان گوهردشت کرج به بند مخوف209 زندان اوین منتقل گردید.

در پی سلسله مصاحبه های کذب و دروغین و غلب واقعیتهای موجود در زندان گوهردشت و سایر زندانها توسط سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران،آقای علوی به 2 مصاحبه او پاسخ داد و به واقعیتها موجود و شرایط قرون وسطائی که بر زندان گوهردشت که بدستور همین فرد در حق زندانیان سیاسی و سایر زندانیان روا داشته شده اشاره کرد. سلیمانی پس از انتشار پاسخ های آقای علوی ،روز چهارشنبه 27 شهریور ماه شخصا با آقای علوی تماس می گیرد و او را مورد تهدید قرار میدهد.سلیمانی خطاب به آقای علوی می گوید : « نشونت میدهم، خواهی دید، می فرستمت جایی که بگی رجائی شهر بهشته ».

سلیمانی تهدیدات خود را روز شنبه 30 شهریور ماه عملی کرد.روز شنبه به آقای علوی گفته شد که می بایست به دادگاه مراجعه کند و لی او را مستقیما به بند 209 زندان اوین منتقل کردند و حتی به او اجازه داده نشد که داروهای و وسائل شخصی اش را با خود ببرد. از آنجائی که او مبتلا به بیماری حاد دیابت و سایر بیماریها است و از روز انتقال تا به امروزا مکان مصرف داروهای خود را ندارد این مسئله جان او را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در پی قطع ارتباطات او با خانواده که باعث نگرانی شدید آنها شده بود خانواده او به زندان مراجعه نمودند و خواهان اطلاع یافتن از وضعیت فرزندشان بودند ولی زندانبانان از دادن جواب مشخص به آنها خوداری می کردند. تا اینکه روز سه شنبه 2 مهر ماه آقای علوی بسیار کوتاه توانست با خانواده خود تماس بگیرد و به آنها اطلاع دهد که در بند 209 زندان اوین زندانی است بازجویان وزارت اطلاعات مکالمه او را نیمه تمام قطع کردند. او به خاطر فشارهای وارده و قطع داروهایش که حتی از پشت تلفن داد و فریادهای بازجویان شنیده می شد عصبی و تحت فشار زیاد به نظر می رسید .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال خود سرانه به بند مخوف 209 زندان اوین،قطع داروی زندانیان بیمار و تحت فشار قرار دادن این پژوهشگر زندانی را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه ها و جنایتهای سیستماتیک که علیه زندانیان سیاسی در ایران بکار برده می شود.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

3 مهر 1387 برابر با 24 سپتامبر 2008

شرایط مقاله نویس فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد

1-گزارشگران بدون مرز

2-عفو بین الملل

4- شورای حقوق بشر سازمان ملل

5- کمیسر عالی حقوق بشر

6- دیدبان حقوق بشر


http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: