۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

سرعت شگفت انگیز سلیمانی در اعزام زندانیان به مرخصی؟؟!!

سهراب سلیمانی مدیر کل زندانهای استان تهران که طبق عادت مالوف و مرسوم مسئولان دولتی یعنی اrsgoرائه آمار و ارقام وگزارشهای دروغ همواره مصاحبه های کذب و واهی را در کارنامۀ خود دارد برای چندین بار مطلبی کذب تحت این عنوان که: " تمامی زندانیان به استثناء زندانیان خطرناک از مرخصی ماه رمضان بهره مند شدند"

اظهار نموده که در شماره 1498 سه شنبه 19 شهریور ماه 1387 روزنامه حمایت درج گردیده است. جالب آنکه وی گفته تمامی زندانیان از مرخصی مورد نظر بهره مند شده اند. یعنی تا تاریخ مصاحبۀ وی هیچ یک از زندانیان غیر خطرناک نبایستی در زندان باشند. در حالی که اگر بازرس بی طرفی به زندان مراجعه و آمار افرادی اعزامی به مرخصی عادی و نیز مرخصی ماه رمضان وحتی تمام موارد مشمول مرخصی را استخراج و ملاحظه نماید قاطعانه خواهد گفت که تعداد افراد مذکور نه در ماه مبارک رمضان که در یک سال گذشته نیز در برگرینده تمام زندانیان مشمول آیین نامه های مربوط به مرخصی که از مرخصی استفاده نموده اند نخواهد شد.

جالب تر آن است که این مصاحبه کذایی آن هم با فعل گذشته "شدند" در کنار بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی ماه رمضان درج شده و این به آن معناست که آقای مدیر کل قبل از انتشار بخشنامه به همۀ زندانیان مرخصی اعطا نموده!! و به هنگام انتشار آن پروسه مربوطه به اعزام مرخصی زندانیان به اتمام رسیده است ؟؟!! آیا واقعا سرعت عمل ایشان در اجرای دستور العمل ها و آیین نامه ها شگفت انگیز نیست ؟!!

دکتر مصطفی علوی

25 شهریور 1387

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: