۱۳۸۷ اردیبهشت ۸, یکشنبه

پرونده سازی وزارت اطلاعات علیه زندانیان که سال ها است در زندان بسر می برند

بنام خداوند هستی آفرین،

به اطلاع عموم هموطنان می رسانم چون وزارت اطلاعات رژیم آخوندی بدون هیچگونه مدرک مدغن و استوار مرا به جرمهای واهی غریب 10 سال در حبس نگه داشته .

در مورخه 8-2 -1387 برای چندمین بار مرا به دادگاه احضار کردن تا به زعم خود پروندۀ جدیدی برایم تشکیل دهند و بدین طریق بتوانند خود را از بن بست شکست در انتساب جرمهای ساخته شده به اینجانب رهانیده و مرا به جرم واهی دیگری در حبس نگه دارند.

اینجانب از رفتن به دادگاه امتناع کردم و آنرا منوط به حضور وکیل مدافعم نمودم.

علیرضا کرمی خیرآبادی

8 اردیبهشت 1387

زندان رجائی شهر (گوهرداشت کرج) فرعی 5

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

انتشار:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan1.blogfa.com

pejvak_zendanyan@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: