۱۳۸۷ فروردین ۱۴, چهارشنبه

مامورین وزارت اطلاعات خانواده آقای لسانی را تهدید به بازداشت کردند

بنابه گزارشات رسیده خانواده آقای عباس لسانی در روزهای اخیر توسط اداره اطلاعات اردبیل تهدید به بازداشت شده اند . مامورین اداره اطلاعات اردبیل با تماسهای تلفنی خانم لسانی را تهدید نمودن که در صورت اعلام وضعیت همسرشان او را بازداشت خواهند کرد. مامورین وزارت اطلاعات تهدیدها و فشارها را بر پدر و برادرخانم آقای لسانی شدت بخشیدن . هدف از این فشارها و تهدیدات ممانعت از انتشار اخبار وضعیت غیر انسانی که در اثر تبعید و شکنجه های که بر آقای لسانی در زندان یزد رواداشته شده است می باشد.

هفتۀ گذاشته خانم لسانی با طی صدها کیلومتر مسافت و تحمل هزینه های زیادی برای ملاقات با همسرشان عازم یزد شدند. وقتی که ایشان به زندان یزد مراجعه کردند ابتدا به او گفته شد که ممنوع الملاقات هستند و لی ایشان از ساعت 08:0 تا 13:00 در مقابل درب زندان منتظر دیدن همسرشان بودند. پس از ساعتها انتظار همراه با فرزندانشان به آنها گفته شد که فقط 15 دقیقه می توانند او را ببینند. ملاقات 15 دقیقه ای در حضور 2 مامور بود و آقای لسانی اجازه صحبت در مورد رفتار ی که با او شده و شرایطی که در آن بسر می برد را نداشت.

آقای لسانی بدستور وزارت اطلاعات اخیرا به زندان یزد تبعید شده است . او قبل از انتقال و در حین انتقال مورد ضرب وشتم مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت. آقای لسانی در حال حاضر در بند 3 این زندان در کنار مجرمین عادی و خطرناک نگهداری می شود.

آقای لسانی روز 19 فروردین ماه جاری به شعبه 113 دادگاه انقلاب تبریز فرا خوانده شده است. قرار است که او بدلیل حضور بر مزار سرداران ملی باقرخان وستار خان در سال 1384 مورد محاکمه قرار گیرد.یکی از شیوهای معمول وزارت اطلاعات پرونده سازیهای متعدد علیه زندانیان سیاسی است وزارت اطلاعات حتی زندانیان سیاسی که در زندان بسر می برند برای آنها پرونده سازی می کند .

درهفته های اخیر تعدای از زندانیان سیاسی به دستور وزارت اطلاعات به زندانهای،که دارای شرایط قرون وسطائی هستند تبعید شده اند از جمله زندانیان سیاسی که اخیرا تبعید شده اند آقای هاشم شاهی نیا به زندان بندر عباس ،خانم شهلا زرین فر به زندان گوهرداشت وآقایان شیر محمد رضائی از بازماندگان قتل عام 1367 صالح کهندل،اصغر و حمید بنازاده از زندانیان سیاسی سابق به زندان گوهرداشت تبعید شده اند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه و تبعید زندانیان سیاسی ، تهدید و تحت فشار قرار دادن خانوادهای آنها را محکوم می کندو از سازمانهای حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به نقض سیستماتنک حقوق بشر در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

2 اسفند 1386 برابر با 21 فوریه 2008

شرایط ذکر شده فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد

1- عفو بین الملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: