۱۳۸۷ اردیبهشت ۸, یکشنبه

هفتمین روز اعتصاب غذای دکتر علوی در زندان گوهداشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از بند 4 زندان گوهرداشت کرج آقای دکتر مصطفی علوی پژوهشگر زندانی که از تاریخ 2 اردیبهشت ماه در اعتراض به شرایط غیر انسانی وعدم درمان وادار به اعتصاب غذا شده است. دکتر علوی از بیمارهای متعدد جسمی رنج می برد که از جمله آنها بیماری دیابت می باشد. یکی از چشمان دکتر علوی تا حد زیادی بینائی خود را از دست داده است.و وضعیت جسمی او به حد وخیمی رسیده است. تا آنجائی که رئیس بهداری زندان را وادار به نامه نگاری با رئیس و معاون زندان کرده است. پزشک بهداری که خواستار معالجه دکتر علوی در بیمارستانهای خارج از زندان شده بود و همچنین دادن مرخصی درمانی به ایشان بوده که این از موارد نادری است که در بهداریهای زندان رخ می دهد.

ولی علی محمدی معاون و رئیس شورای زندان که از سازمان دهندگان حملات خونین به زندانیان سیاسی در زندان می باشد و همجنین از عوامل اصلی ورود مواد مخدر به زندان و تشکیل باندهای مافیایی توزیع کننده مواد مخدر در زندان است.

در زیر نامه رئیس بهداری زندان چنین نوشته است: بیماری صعب العلاج دارد ،مرخصی درمانی دیگر جه سیقه ای است.

دکتر علوی در اعتراض به موارد زیر در اعتصاب غذا بسر می برد. عدم اجرای دستورات پزشکی رئیس بهداری زندان

عدم رسیدگی پزشکی،اجرا نکردن آئین نامه های زندان در مورد افرادی که دچار بیماریهای صعب العلاج هستند،

آقای علوی روز شنبه 7 اردیبهشت ماه توسط ترابی رئیس بازرسی زندان به بازرسی زندان فرآخوانده شد و او را مورد تهدید قرار داد ترابی به او گفت : که اعتصاب غذا در زندان جرم محسوب می شود .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، نگهداری و عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برند و تهدید کردن آنها را محکوم می کند. و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به فشارهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

8 اردیبهشت 1387 برابر با 27 آپریل 2008

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan1.blogfa.com

pejvak_zendanyan@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: