۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه

نهمین روز اعتصاب غذای خشک زندانیان اهل حق در زندان وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده از زندان اداره اطلاعات ارومیه 4 زندانی اهل حق بنامهای آقایان سهند علی محمدی ،بخش علی محمدی ، عبادالله قاسم زاده و مهدی قاسم زاده که از روز 10 فروردین ماه در اعتصاب غذای خشک بسر می برندو در شرایط بسیار وخیمی قرار دارند .بدستور وزارت اطلاعات 4 زندانی اهل حق روز چهارشنبه 14 فروردین ماه به سلولهای انفرادی زندان اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند.بازجویان وزارت اطلاعات بجای بر آورده کردن خواسته های به حق آنها ، آنها را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند و سعی داشتند که آنها را وادار به شکستن اعتصاب غذا خود کنند.

خانواده های زندانیان اهل حق از روز چهارشنبه 14 فروردین ماه که از وضعیت عزیزانشان بی خبر بودند با مراجعه به زندان و سایر ارکانهای دیگر خواستار آگاه شدن از وضعیت عزیزانشان بودند.پس از چند روز پیگیریهای مستمر روز یکشنبه 18 فروردین ماه به دادستان انقلاب ارومیه، به فردی بنام رضا کیانی دادستان انقلاب ارومیه مراجعه کردند . کیانی خطاب به این خانواده چنین گفت: که برو و با آنها بگو، در نهایت که اعتصاب غذاشان را ادامه بدهند ، و در اثر این اعتصاب اینها از بین بروند. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ما یک صورتجلسه ای می نویسیم و آنها را خاک می کنیم، برای ما کاری نداره.

وقتی که به خانواده آنها اجازه ملاقات کوتاهی در روز یکشنبه 18 فروردین ماه با عزیزانشان داده شد آنها در شرایط جسمی بسیار وخیمی قرار داشتند و به سختی قادر به تکلم با خانوادۀ خود بودند و همچنین امکان تحرک آنها به حداقل رسیده است. وبنابه به گفتۀ خانوادهای آنها تصویر آخرین دیدار با آنها برای ما مجسم گردید.

خواسته های زندانیان اهل حق که عبارت است از : ابلاغ رسمی تقلیل حکم اعدام به 13 سال، پایان دادن به فشارها و تحقیرها و توهینهای که نسبت به اعتقادات آنها می شود ، لغو حکم تبعید آنها به زندان یزد .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،نسبت به یک فاجعه دیگر در زندانهای وزارت اطلاعات هشدار می دهد که گفته های دادستان انقلاب ارومیه تایید کنندۀ آنست، تا به حال 2 زندانی در زندانهای رژیم به نامهای اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در حین اعتصاب غذا به قتل رسیدند. لذا از سازمانهای حقوق بشری جهانی خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان اهل حق در زندان اداره اطلاعات ارومیه هستیم.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

19فروردین 1387 برابر با 7 آپریل 2008

شرایط زندانیان سیاسی فوق به سازمانهای زیر گزارش شد

1- عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: