۱۳۹۲ خرداد ۳۱, جمعه

به جریان انداختن مجدد اتهام محاربه علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودیبنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»وزارت اطلاعات قصد دارد پرونده سازی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی تحت عنوان محاربه نموده و مدتی مسکوت گذاشته بودند را به جریان بیاندازد.
روزسه شنبه ۲۸ خرداد ماه از شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج فردی به نام عاصفی رئیس این شعبه که از افراد وزارت اطلاعات می باشد و به پرونده های زندانیان سیاسی رسیدگی می کند با وکیل آقای داودی تماس گرفته و از وی خواسته بودند که به منظور حضور در دادگاه غیابی موکلش به دادگاه انقلاب مراجعه نماید.
وکیل زندانی سیاسی ارژنگ داودی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب حضور یافت ولی به آنها یادآوری نمود که چون موکلش آخرین دفاعیات خود را ابراز ننموده است و حضور وی در دادگاه الزامی است .پس از آن قرار شده است که زندانی سیاسی ارژنگ داودی از زندان مرکزی بندرعباس که یکی از مخوفترین زندانهای ولی فقیه می باشد جهت محاکمه توسط عاصفی بر مبنای اتهام محاربه ( هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران) در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج حاضر شود.
از طرفی دیگری در اثر شکنجه های وحشیانه زندانی سیاسی ارژنگ داودی در شکنجه گاه وزارت اطلاعات بند ۲۰۹ زندان اوین زانوی سمت راست وی آسیب جدی دیده است ولی از آن زمان تاکنون از درمان جدی وی خوداری می کنند.پس از تبعید وی به زندان مخوف بندر عباس و نبود امکان تحرک و منع کردن وی از ورزش کردن توسط کشتکار مسئول اطلاعات زندان شرایط زانوهای وی حاد شده و او به سختی قادر به برخواستن و نشستن می باشد و دائما باید دردهای طاقت فرسا را تحمل نماید.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سال ۱۳۸۲ تا به حال در زندان بسر می برد و در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته است و هر از گاهی بازجویان وزارت اطلاعات او را به سلولهای انفرادی منتقل می کنند و تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار می دهند که تا به حال منجربه صدمات جدی و مزمن بر وی گردیده است و علیرغم اینکه در زندان بسر می برد پرونده های متعددی علیه وی گشوده اند.
آخرین بار یکی از بازجویان وزارت اطلاعات که دستور تبعید وی را به زندان مخوف بندر عباس صادر نمود به زندانی سیاسی ارژنگ داودی  گفت : «می فرستمت بندرعباس که آب بری نصف بشی »
بازجویان ولی فقیه برای وادار کردن وی به سکوت، همسرش را به مدت ۴ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند.دفتر ولی فقیه آخوند علی خامنه ای دستور مصادره منزل شخصی وی را صادر نمود و در حال حاضر در دست یکی از افراد آنها می باشد.
فعالین  حقوق بشر و دمکراسی در ایران، به جریان انداختن پرونده مسکوت شده توسط بازجویان و زارت اطلاعات و یکی از افراد آنها به نام عاصفی در دادگاه انقلاب کرج ، در حالی که او بیش از ۱۰ سال در زندان بسر می برد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت ولی فقیه  آخوند علی خامنه و سایر آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران
۳۱  خرداد ۹۲ برابر با ۲۱  ژوئن ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: