۱۳۸۹ آبان ۱۸, سه‌شنبه

انتقال فعال زنان عالیه اقدام دوست به سلولهای انفرادی زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز یکشنبه 16 آبان ماه حوالی ساعت 09:30 زندانی سیاسی عالیه اقدام دوست به سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل شد. خانم اقدام دوست بدلیل اعتراض نسبت به انتقال زنان زندانی سیاسی به بند متادون او را به سلولهای انفرادی منتقل نمودند.
از طرفی دیگر برای ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زنان زندانی سیاسی آنها را از بند زنان به بند متادون که محل نگهداری زندانیان معتاد می باشد منتقل نمودند.این محل به دلیل شرایط بسیار بد بهداشتی غیر قابل سکونت است. تلفنهای زنان زندانی سیاسی پیش از روز یکشنبه قطع شده بود و این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده ها گردید. همچنین فضا و امکانات بند متادون که زندانیان سیاسی زن در آن زندانی هستند بسیار محدود می باشد. بطوری که تعداد زنان زندانی سیاسی که در حال حاضر 18 نفر می باشند فقط 10 نفر آنها دارای تخت هستند و بقیه کف خواب می باشند.آب بند متادون دائم قطع می شود و زنان زندانی سیاسی از آب گرم محروم می باشند.قطع تلفنها و سایر محدودیتها زمینه ساز جنایتهای بعدی است که قصد به اجرا در آوردن آن را دارند.
همچنین گزارشهایی حاکی از آن است که قصد دارند تعدادی از زنان زندانیان سیاسی را به زندان گوهردشت کرج منتقل نمایند در این راستا خانم محترمه بهرامی هفته گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان گوهردشت کرج تبعید شد.
زنان زندانی سیاسی تا قبل از انتقال به بند متادون از هواخوری بند بدون محدودیت می توانستند استفاده نمایند ولی از زمان انتقال آنها به بند متادون استفاده از حیاط به عنوان یک امتیاز محسوب می شود. همچنین زنان زندانی سیاسی حق استفاده از سالن فرهنگی بند محروم شده اند و به آنها گفته شده است که از حالا به بعد به عنوان یک امتیاز محسوب خواهد شد.
از طرفی دیگر گفته می شود که حجت الله سوری که اخیرا به عنوان رئیس زندان اوین منصوب شده است از معاونین حاج داود از شکنجه گران معروف دهۀ 60 می باشد که زندانیان سیاسی آن دوره از اعمال ضدبشری و جنایاتی که علیه زندانیان سیاسی بکار می برد کاملا آگاه هستند.از هنگامی که این فرد به ریاست زندان اوین منصوب شده است در حال گسترش دادن به اعمال ضدبشری خود علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین است.
به نظر می آید که بعد از قرار دادن افراد کمسیون مرگ در راس قوۀ قضائیه (رئیسی و نیری) و یا به عنوان قاضی (محمد مقیسه ای) این بار نوبت به منصوب کردن افردادی که در دهۀ 60 به عنوان رئیس و معاون زندان جنایتها آفریده بودند که بدلیل انزجار عمومی منجر به عزل آنها شد دوباره آنها را منصوب کرده اند و قصد احیای جنایت علیه بشریت دهۀ 60 را دارند.
تصمیم گیری در مورد سرکوب گسترده و خونین مردم و زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و بواسطه قوۀ قضاییه،وزارت اطلاعات،نیروهای سرکوبگر و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،نسبت به تحرکات گام به گام مشکوک و غیر معمول در زندانهای ولی فقیه مانند قطع تلفن و سایر موارد که گامی است برای اعمال جنایتهای پنهانی علیه زندانیان سیاسی و عادی است هشدار می دهد و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پیشگیری از هرگونه جنایت علیه بشریت که در حال طراحی آن هستند می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
18 آبان 1389 برابر با 9 نوامبر 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است
.

هیچ نظری موجود نیست: