۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

طرح جدید وزارت اطلاعات و زندانبانان علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهرداشت کرجبنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج ، وزارت اطلاعات طرح جدیدی را با کمک حاج کاظم رئیس زندان محمود مغنیان رئیس بند 2 و رجبعلی آجیر رئیس دارالقرآن بند2 علیه زندانیان سیاسی به اجرا گذاشته است .

طرح جدید وزارت اطلاعات برای پراکنده کردن زندانیان سیاسی فرعی 5 ، بند2 این زندان ، به بندهای دیگر که شرایطی بسا دشوارتر و طاقت فرساتر دارد در حال اجرا دارد. آنها 3 هفته پیش ابتدا این طرح را علیه آقای جاوید طهرانی به اجرا در آوردندو او را به بخشی از بند یک که محل نگهداری معتادین حرفه ای هستند منتقل کردند و از آن تاریخ تا به حال هیج خبری از وضعیت ایشان در دست نیست.

در حال حاضر مجری اصلی این طرح در بند 2 محمود مغنیان و رجبعلی آجیر می باشند. آجیر یکی از کسانی است که زندانیان عادی را علیه زندانیان سیاسی تحریک می کرد و آنها را تشویق به درگیری فیزیکی با زندانیان سیاسی می نمود. و تحریکات آنها در سالهای گذشته منجر به درگیریهای خونین در این بند گردیده که یکی از قربانیان این درگیریها آقای جاوید طهرانی بود که بشدت مجروح گردید. رجبعلی آجیر یکی از افرادی است که در ورود و پخش مواد مخدر در زندان نقش موثری دارد و از طریق شبکه هایی که در زندان ایجاد کرده است و مواد مخدر را در بین زندانیان پخش می کند.

روز یکشنبه محمود مغنیان رئیس بند به یکی از زندانیان سیاسی این بند که نسبت به کیفیت بد غذا اعتراض کرده بود گفت : دو سه روز آینده همۀ شما به بندهای مختلف منتقل خواهید شد. در حال حاضر آقایان امیر حشمت ساران ، افشین بایمانی و علیرضا کرمی خیر آبادی از زندانیان سیاسی که در فرعی 5 بند 2 زندانی هستند.

در طی 2 سال گذشته به دستور وزارت اطلاعات به زندانیان سیاسی که به بهداری زندان مراجعه می کنند و خواستار مداوی خودهستند قرصها و شربتهایی مانند متادون به عنوان مسکن تجویز می کنند . که زندانیان سیاسی با مصرف کردن این داروها وضعیت جسمی آنها به وخامت می گرایید و حتی بیهوش می شدند. این داروها باعث می شد که زندانیان به آنها وابستگی پیدا کنند. پس از مدتی زندانیان بند 2 متوجه گردیدن که به عمد در صد مواد مخدر در آن به نسبت بسیار بالائی است. و از این طریق وزارت اطلاعات و زندانبانان قصد معتاد کردن زندانیان سیاسی این بند را داشتند. این شیوه غیر انسانی در زندانهای مختلف بکار برده می شود.وزارت اطلاعات از مراگز درمانی زندانها برای مقاصد غیر انسانی خود علیه زندانیان سیاسی بکار می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، طرحهای جدید سرکوبگرانه وزارت اطلاعات و زندانبانان علیه زندانیان سیاسی را محکوم مکند، و از کمیسر عالی حقوق بشر و تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی علیه اعمال ضد بشری علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

31 اردیبهشت 1387 برابر با 20 مه 2008

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan1.blogfa.com

pejvak_zendanyan@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: