۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

باردیگر در برابر یک بزنگاه سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم (ارژنگ داودی)

دست نوشته ای از زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت 16 آذر جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است که در بخشهایی از آن آمده است ؛ امروز وضعیت دشوار میهن بر کسی پوشیده نیست و به همت آزادیخواهان ایرانی در سراسر گیتی باردیگر در برابر یک بزنگاه سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم . منش های حل نشده ای که به انواع بحرانهای نهادینه شده انجامیده اینک آماده انفجار است و با اندک حمایت مردمی راه به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایرانیان می گشاید. از جامعه روشنفکری بویژه دانشجویان انتظار می رود هوشیاری ملی و وقت شناسی تاریخی خود را به ممصه بروز گذارده و پیش از آنکه مام میهن عرصه تاخت و تاز بیگانگان گردد با مراجعه به عمق رسالت اجتماعی خود در این برهه حساس از هر گونه فداکاری و جانفشانی دریغ نورزند. متن کامل آن به قرار زیر می باشد:

با یاد خدا

با درود به تمامی جانباختگان راه آزادی بشر

روز دانشجو گرامی باد

ایرانیان جهان متحد شوید

آزادیخواهان جهان

جوانان ، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی

در سالهای اخیر به ویژه پس از وقوع خیزشهای مردمی در کشورهای منطقه ،خردهمگانی ایرانیان ،تحولاتی چنان بی سابقه را از سر می گذراند که ضرورت انجام تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی – حقوقی کشورها به امری قریب الوقوع تبدیل نموده است و در آینده نزدیک برهمگان معلوم خواهد شد که ما برای نیل به حاکمیت خود در برهه ای حساس پیشارو سرنوشت سازی کرده و هوشمندانه در مسیر رسیدن به جامعۀ باز و پیشرفته حرکت نموده ایم یا باز هم، چون نسلهای پیشین به سرنوشت سوزی مبتلا گردیده و غفلت ورزانه به ورطه نوعی دیگر از حاکمیت استبداد در افتاده ایم .

سرکردگان دستگاه ولایت فقیه آنقدر در افکار پوچ و توهمات پوشالی خود اوج گرفته اند که سالهاست از تحلیل درست وقایع پیرامون کشور و رفتار ایرانیان ستمدیده عاجز مانده اند، اینک نیز به منظور حفظ و تداوم قدرت بی سرانجام خود، سران حکومت از یکسو به تمرکز گرایی هر چه بیشتر روی آورده و از سوی دیگر علاوه بر وارد نمودن بدنه متزلزل حکومت به زهرچشمگیری از مردم بی دفاع ، کشتار بی دریغ مبارزان راه آزادی را در دستور کار خود قرار داده اند

چنانچه رادیکالیسم و پیشتازی جنبش دانشجویی از خواستها و ناخواستهای مشترک بخشهای گوناگون اجتماعی نشأت گرفته باشد همزمان با ورود به حوزۀ افکار عمومی ،حمایت های مادی و معنوی آنان را به منتهی درجه ممکن کسب می کند .بویژه می تواند با پیشنهاد نوعی رویکرد اجتماعی خاص ضمن دعوت از سایر جنبشها و کمک به سازمان یابی نیروهای روشنگری به آنگونه از عمل مشترک سیاسی دست یازد که به حرکتی تعیین کننده در مسیر ایجاد تغییرات بنیادین برای رسیدن به نتیجه محتوم تبدیل شود .

بدون تردید مطالبات آگاهانه ما ایرانیان بویژه در 50 سال گذشته در مدار آزادی ، دموکراسی و عدالت بوده ولی علیرغم جانفشانی های بسیار، سابقۀ ایرانی در گذار از حد مدرنیته فرو مانده و در کنار کامیابی های زودگذر، ناکامی های فراوان تجربه نموده است.

امروز وضعیت دشوار میهن بر کسی پوشیده نیست و به همت آزادیخواهان ایرانی در سراسر گیتی باردیگر در برابر یک بزنگاه سرنوشت ساز تاریخی قرار گرفته ایم . منش های حل نشده ای که به انواع بحرانهای نهادینه شده انجامیده اینک آماده انفجار است و با اندک حمایت مردمی راه به پیروزی انقلاب دموکراتیک ایرانیان می گشاید. از جامعه روشنفکری بویژه دانشجویان انتظار می رود هوشیاری ملی و وقت شناسی تاریخی خود را به ممصه بروز گذارده و پیش از آنکه مام میهن عرصه تاخت و تاز بیگانگان گردد با مراجعه به عمق رسالت اجتماعی خود در این برهه حساس از هر گونه فداکاری و جانفشانی دریغ نورزند .باشد که تغییرات محتوم از درون سرزمین اهورایی شکل بگیرد و طلسم ناکامی جنبش کهن سال آزادیخواهی ایرانیان به دست خودمان گشوده گردد .

با درس پذیری از کامیابی ها و ناکامی های گذشته ونیز با یاد آورد دو خاطرۀ همیشه غم بار میهن در سال 32

از زندان رجایی شهرنقد 4 دخمه 12 سیاهچال 29 دستان امیدوار خود را به سوی راهیان آزادی ، دموکراسی و عدالت دراز نموده و صمیمانه از همگان دعوت می نماید که در مسیر همبستگی تمام عیار برای تدارک خیزش نهایی علیه تمامییت رژیم خودکامه مافیای فقیه گامهای استوار خود را هماهنگ نمایند.

ایران هرگز نمی میرد .

ارژنگ داوودی

16 آذر 1390

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

هیچ نظری موجود نیست: